Školenie pre strážnikov


Organizovali sme pre zamestnancov množstvo školení. Boli to školenia rôzneho druhu a pre rôzne pracovné miesta .

tabule

Školenie:


  • bezpečnosti pri práci

  •  požiarnej ochrany

  •  k ochrane osobných údajov

  •  pre elektrikárov

  •  pre kuričov


Na všetko sme veru dávali dobrý pozor, aby papiere v prípade kontroly boli také, ako majú byť.

 Na všetko, na všetky prípady  ale prepisy nemôžu myslieť a ani nemyslia- vyplývajú jednoducho z povahy konkrétnej práce na konkrétnom pracovisku.

Náš areál je rozľahlý a sídli v ňom niekoľko firiem vo viacerých budovách. Naša firma okrem iného prevádza  technické zabezpečenie činnosti firiem a stará sa aj o dodávky energií a o strážnu službu.


Doba je taká, že všade sa šetrí. A tak údržbári chodia iba na jednu zmenu, rovnako elektrikári a iba strážna služba je v objekte stále.

Pri výbere pracovníkov sme starostlivo dbali na čistý register trestov. Robili sme im aj rôzne školenia o zodpovednosti za zverený majetok, o bezpečnosti pri práci o požiarnej ochrane, o držbe zbrane a podobne.


Aj napriek tomu sa nám stalo, že pracovník strážnej služby si z kancelárie šéfa jednej firmy zobral kľúče od firemného auta. Veľakrát asi- bez toho, aby to niekto zistil. Raz ale havaroval.


Tak to všetko prasklo ! Tu žiadne školenie veru nevymyslíš – to je v človeku.

Inokedy zasa pri obchôdzke strážna služba zistila únik vody v objekte. Po telefonáte bol nútený údržbár dobehnúť a urobiť odstávku tejto vetvy vody. Ponaučenie ? Zaradili sme do úvodného školenia aj povinnú obchôdzku miest spolu s elektrikárom a údržbárom, ktorí všetkým pracovníkom strážnej služby ukážu možnosti odpájania v prípade poruchových stavov.

školení


Tak veru neexistuje do bodky vypracovaný manuál pre školenie. Je vecou vedúcich pracovníkov, aby si ho na konkrétne podmienky prispôsobili tak, ako to im najviac v daných podmienkach vyhovuje.

Školenie pre strážnikov
4 (80%)1