Slovenská ekonomika

Slovenskej ekonomike sa v roku 2018 podarilo zrýchliť tempo rastu a naďalej sa nachádza na dobrej pozícii. Za celý rok 2018 sa očakáva priemer hospodárskeho rastu na úrovni 4,3 % a takéto tempo by si mala ekonomika udržať aj v roku 2019. V nasledujúcom roku 2020 by už rast hospodárstva mohol spomaliť smerom k 2,5 %. Očakáva sa výrazné zhoršenie externého dopytu, ktoré už na rozdiel od roku 2019 nebude až tak výrazne.Následne by mal však rast postupne oslabovať. Kým vlani totiž hospodárstvo Slovenska ťahal domáci dopyt a investície, v tomto roku bude spomalenie ešte kompenzovať aj iné ekonomické zákutia.

obchodování

Fakt, že slovenská ekonomika bude čeliť viacerým rizikám
Prvým faktom je samotné spomaľovanie v hospodárskom cykle. Toto zhoršovanie sentimentu v okolitých krajinách je stále viac a viac robustné. Z globálnych rizík zostáva v popredí najmä v zahraničnom obchode.

Horizont stojí pred výzvou úspešnosti ekonomiky
Slovenská ekonomika stojí pred výzvou úspešnosti transformácie z modelu hospodárstva založenom na lacnej pracovnej sile viac smerom k ekonomike založenej na znalostiach. Silný trh práce s nedostatkom vhodnej pracovnej sily na západe krajiny tieto riziká len zvýrazňuje. Model založený na relatívne lacnej a dostupnej pracovnej sile sa postupne napĺňa.

výpočet

Zvýrazňujúci sa nedostatok vhodnej pracovnej sily
Tento problém môže postupne začať odrádzať časť najmä priemyselných podnikov od ďalších investícií v krajine a znižovať tak dlhodobý rastový potenciál krajiny. V tomto období tak čoraz väčšiu váhu získavajú verejné politiky, ktoré by mali byť nápomocné v posune ekonomiky smerom k znalostnej ekonomike založenej na inováciách. V nej je kľúčová najmä kvalita ľudského kapitálu, ale i podnikateľského prostredia. Teda oblastí ako školstvo a veda, v ktorých Slovensko v mnohých aspektoch dlhodobo zaostáva čo je neprijateľné.

Slovenská ekonomika
3 (60%)3