Veľký rozvoj geometrie

Nastal po vzniku prvých civilizácií. Nástroje sa zdokonalili, napríklad vynález kolesa (okrúhleho tvaru) a vozov je podľa najstarších nálezov datovaný do obdobia 3500-4000 pred n.l.

Dôležité počítanie- kôli úrode
Rozvoj geometrie podnietili aj ďalšie oblasti života v spoločnosti. Pri poľnohospodárstve bolo potrebné vypočítať obsah pozemkov, aby ľudia vedeli, koľko osiva majú použiť osiva a koľko môžu očakávať úrody. Pozemky mali rôzne tvary (trojuholníkový, obdĺžnikový, lichobežníkový a iné) a ich majitelia potrebovali poznať ich obsah. Ako dĺžkové jednotky boli opäť používané časti ľudského tela. Doteraz sa zachovali názvy ako palec, dlaň, lakeť, či siaha (kam človek siaha, keď sa rozpaží). Tieto názvy boli používané v podstate až po zavedenie metrického systému a v niektorých krajinách sa používajú dodnes. Napríklad v Egypte boli ako jednotky plochy používané dĺžky o šírke jedného lakťa, čo zodpovedalo šírke jedného pruhu pri oraní.

astrologie

Geometria je všestranná
Významnou oblasťou života, ktorá podnietila a potrebovala rozvoj geometrie, bolo aj staviteľstvo. Stavalo sa tak, že sa do zeme na rovnú plochu vyznačil pôdorys budovy, na ktorý potom začali stavať. Už v staroveku ľudia stavali budovy veľkých rozmerov a pokročilých tvarov. Najznámejšími z tých, ktoré pretrvali dodnes a ktoré sú krásnou ukážkou vyspelosti staviteľstva a ovládania geometrie, sú egyptské pyramídy. Najstaršie boli postavené okolo 2600 rokov pred našim letopočtom. Ukážky znalostí a využitia geometrie pri stavbe pyramíd by boli na samostatný článok, či knihu.

Ďalšou oblasťou, kde sa geometria využívala, bol zemepis a mapovanie. Ľudia museli napríklad určiť svetové strany a pravý uhol, či počítať vo veľkých dĺžkových jednotkách. V neposlednom rade sa geometria využívala aj v umení, najmä v sochárstve a zdobení predmetov, kde sú zobrazené rôzne geometrické motívy. Nádoby s geometrickými motívmi z čias 2000 až 3000 rokov pred n.l. sa zachovali a sú tak tiež dôkazom pokročilých geometrických úvah ľudí v staroveku.
 
souhvězdé
 
Astrológia
Zaujímavosťou je, že vedeckou disciplínou staroveku bola aj astrológia. Áno, astrológia bola v staroveku skutočná veda. Na základe postavenia hviezd na nočnej oblohe vedeli v tej dobe napríklad predpovedať obdobia záplav.